http://www.phudoi.com  Eng Language ภูดอยแค้มป์ไซท์ & รีสอร์ท เสนอ โปรแกรมทัวร์ ล่องแก่ง ทีลอซู ทีลอจ่อชมป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ กลางขุนเขา พักสบายที่ภูดอยแค้มป์ไซท์... ภูดอยแค้มป์ไซท์เสนอ โปรแกรมทัวร์ ล่องแก่ง ทีลอซู ทีลอจ่อชมป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ กลางขุนเขา พักสบายที่ภูดอยแค้มป์ไซท์ & รีสอร์ท...

สายด่วน: 081-8868783

 
     
 

  ท่องเที่ยว น้ำตก ทีลอซู อำเภอ อุ้มผาง

  สมุดเยี่ยม

ติดต่อสอบถามประชาสัมพันธ์ของภูดอย

ภูดอยแค้มป์ไซท์ & รีสอร์ท อำเภออุ้มผาง
โทร.055-561-049
โทรสาร 055-561-279
มือถือ นายภูมิรวิชญ์ โชติธนวัฒน์ชัย 08-1886-8783
(คุณณรงค์ คำภีร์ )
E-mail 1: umphang_phudoi@
hotmail.com

E-mail 2: phudoi1@gmail.com  

 
 
ปฏิทินท่องเที่ยว อำเภออุ้มผางตามฤดูกาล

*

พาลูกไปจับรุ้งที่อ้มผาง เริ่มเดือน ก.พ. - พ.ค. ของทุกปี
* ท่องเที่ยวชมน้ำตกทีลอจ่อ - สายรุ้ง - ทีลอซู เดินทางโดยรถ ขี่ช้าง ล่องแก่งได้ทั้งปี
ยกเว้น ตั้งแต่เดือน
มิ.ย-ก.ค-ส.ค (ฤดูฝน)  ใช้การเดินทางโดยการล่องแก่ง ต่อด้วยเดินทางเท้าระยะทาง 10 กม. เพื่อชมน้ำตกทีลอซูที่สวยงาม
* ท่องเที่ยวล่องแก่ง บ้านอุ้มผางคี , บ้านแม่กลองใหญ่ เริ่มเดือน ก.ค. - พ.ย. ของทุกปี
* ท่องเที่ยวล่องแก่งชมน้ำตกทีลอเร เริ่มต.ค. - ม.ค.ของทุกปี

 

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

ของใช้ส่วนตัว ยารักษาโรคประจำตัว กล้องถ่ายรูป ฟิล์ม ถุงมือ ถุงเท้า ไฟฉาย
เสื้อกันหนาวหรือเสื้อกันฝน ยาทากันยุง ยาแก้เมารถ รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าแตะรัดส้น
ข้อแนะนำการแต่งกายในการล่องแก่ง หรือ เดินป่า ควรเป็นเสื้อยืดแขนยาว กางเกงขา สั้น-ยาว ที่ใส่สบายตัวไม่ซับน้ำ

 

ค่าใช้จ่ายรวมดังนี้

ค่ารถ รับ ส่ง ในพื้นที่ ค่าบริการล่องเรือ อุปกรณ์แค้มป์ปิ้ง ที่พัก อาหาร
ค่ารถ รับ - ส่ง กรุงเทพ อุ้มผาง ไป กลับ , แม่สอด อุ้มผาง ไป กลั
มัคคุเทศก์ คนงาน ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ขออนุญาตป่าไม้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ค่าธรรมเนียมต่างๆ

 

เงือนไขการชำระเงิน

1.

มัดจำ 30 50 % ของยอดรวมทั้งหมดผ่านบัญชีธนาคารหรือทางธนาณัติก็ได้ ส่วนที่เหลือให้จ่ายก่อนเดินทางหรือมาจ่ายที่อุ้มผางทั้งหมด

2.

ส่งรายชื่อ นามสกุล สำหรับผู้ที่จะเดินทาง อย่างช้าสุดก่อนการเดินทาง 1 วัน เพื่อที่จะทำประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางและขออนุญาตเข้าพื้นที่ป่าไม้

 

การชำระเงินผ่านธนาคาร

นายภูมิรวิชญ์ โชติธนวัฒน์ชัย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่สอด เลขที่บัญชี ออมทรัพย์ 573-2-40068-1

 

มุมมองใหม่น้ำตกบรรได
มุมหนึ่งของน้ำตกทีรอเล

 

 

ภูดอยแค้มป์ไซท์ & รีสอร์ท ขอสนับสนุนคนไทย เที่ยวเมืองไทย ไปอำเภอ อุ้มผาง

 

 
ฟังเพลงภูดอยเรดิโอ FM 98.00 MZ  

 

 

โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ 3 ฤดู ยลโฉม น้ำตกทีลอซู
ที่อำเภอ อุ้มผาง จ.ตาก 

ลำดับ โปรแกรมทัวร์ ฤดูหนาว
( ต.ค.-ม.ค.ของทุกปี )
คน รับอุ้มผาง
(บาท
/ คน)
รับทีแม่สอด
(บาท
/ คัน)
รับที่กรุงเทพฯ
(บาท/คน)
1 1คืน 2วัน ล่องแก่งต้นแม่น้ำแม่กลอง ชมน้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง น้ำตกทีลอซู และชมทะเลหมอก
(พักภูดอยรีสอร์ท หรือ ภูดอยแค้มป์ไซท์ 1 คืน)
9-10 1,700 2,400 3,200
7-8 2,000 2,600 3,800
5-6 2,400 3,200 4,800
3-4 2,800 4,200 -
2 3,500 5,500 -
2 2คืน 3วัน ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ชมน้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง น้ำตกทีลอซู และชมทะเลหมอก
(พักภูดอยรีสอร์ท 2 คืน)
9-10 2,700 3,200 4,200
7-8 2,800 3,300 4,500
5-6 3,300 4,100 5,900
3-4 3,800 5,200 -
1-2 4,200 6,200 -
3 2คืน 3วัน ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ชมน้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง น้ำตกทีลอซู และชมทะเลหมอก
(พักแค้มป์ทีลอซู 1 คืน และ พักภูดอยรีสอร์ท 1 คืน)
9-10 2,500 3,000 4,000
7-8 2,700 3,300 4,600
5-6 3,000 3,800 5,600
3-4 3,500 4,900 -
1-2 4,000 6,000 -
4 2คืน 3วันล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ชมน้ำตกตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง น้ำตกทีลอซู และชมทะเลหมอก
(พักภูดอยรีสอร์ท 2 คืน)
9-10 2,500 3,300 4,000
7-8 2,600 3,500 4,500
5-6 2,700 3,800 5,500
3-4 3,500 4,900 -
1-2 4,200 6,300 -
5 2คืน 3วัน พาลูกมาจับสายรุ้งที่อุ้มผาง ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ชมน้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง สู่น้ำตกทีลอซูและชมทะเลหมอก
(พักภูดอยแค้มป์ไซท์ 1 คืน และ พักภูดอยรีสอร์ท 1 คืน หรือ พักภูดอยรีสอร์ท 2 คืน)
9-10 2,200 2,700 3,600
7-8 2,400 3,000 4,300
5-6 2,700 3,600 5,300
3-4 3,500 5,000 -
1-2 4,200 6,100 -
6 3คืน 4วัน ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ชมน้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง น้ำตกทีลอซู น้ำตกทีลอเร เดินป่าหรือนั่งช้าง และชมทะเลหมอก นั่งช้างราคา 2,200 บาท (1 เชือกนั่งได้ 2 คน)
(พักภูดอยรีสอร์ท 2 คืน และ แค้มป์ทีลอเร 1 คืน)
9-10 - - -
7-8 4,400 4,900 6,200
5-6 5,000 5,800 7,800
3-4 5,800 7,200 -
1-2 7,000 9,000 -
7 2คืน 3วัน ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ชมน้ำตกทีลอเร และชมทะเลหมอก นั่งช้างราคา 2,200 บาท (1 เชือกนั่งได้ 2 คน) 
(พักแค้มป์ทีลอเร 1 คืน และ พักภูดอยรีสอร์ท 1 คืน)
9-10 3000 3,500 4,500
7-8 3,500 4,100 5,400
5-6 4,000 4,800 6,600
3-4 5,000 6,400 --
1-2 6,000 8,000 --
ลำดับ โปรแกรมทัวร์ ฤดูร้อน
( ก.พ.-พ.ค.) ของทุกปี
คน นำรถมาเอง
(บาท
/ คน)
รับทีแม่สอด
(บาท
/ คัน)
รับที่กรุงเทพฯ รถตู้ VIP
(บาท/คน)
1 1คืน 2วัน ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ชมน้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง น้ำตกทีลอซู และชมทะเลหมอก
(พักภูดอยรีสอร์ท หรือ ภูดอยแค้มป์ไซท์ 1 คืน)
9-10 1,700 2,200 3,100
7-8 2,000 2,600 3,800
5-6 2,400 3,200 4,800
3-4 2,800 4,200 -
2 3,300 5,300 -
2 2คืน 3วัน พาลูกมาจับสายรุ้งที่อุ้มผาง ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ชมน้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง สู่น้ำตกทีลอซู และชมทะเลหมอก
(พักภูดอยแค้มป์ไซท์ 1 คืน และ พักภูดอยรีสอร์ท 1 คืน หรือ พักภูดอยรีสอร์ท 2 คืน)
9-10 2,200 2,700 3,600
7-8 2,400 3,100 4,200
5-6 2,700 3,700 5,100
3-4 3,500 5,100 -
2 4,200 6,500 -
3 2คืน 3วัน ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ชมน้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง น้ำตกทีลอซู และชมทะเลหมอก
(พักภูดอยรีสอร์ท 1 คืน และ พักภูดอยแค้มไซท์ 1 คืน หรือ พักภูดอยรีสอร์ท 2คืน)
9-10 2,700 3,200 4,200
7-8 2,800 3,300 4,500
5-6 3,100 4,100 5,500
3-4 3,500 5,200 -
2 4,200 6,200 -
4 2คืน 3วัน ล่องแก่งต้นแม่กลอง ชมน้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง น้ำตกทีลอซู บ้านกระเหรี่ยงโคทะ เดินป่าหรือนั่งช้าง นั่งช้างราคา 1,000 บาท (1 เชือกนั่งได้ 2คน)
(พักแคมป์ทีลอซู 1 คืน และ พักบ้านกระเหรี่ยงโคทะ 1 คืน)
9-10 2,500 3,000 4,000
7-8 3,000 3,600 4,900
5-6 3,500 4,300 6,100
3-4 4,000 5,400 -
2 4,500 6,500 -
ลำดับ โปรแกรมทัวร์ ฤดูฝน ( มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. ของทุกปี ) คน นำรถมาเอง
(บาท
/ คน)
รับทีแม่สอด
(บาท
/ คัน)
รับที่กรุงเทพฯ รถตู้ VIP
(บาท/คน)
1 2 คืน 3 วัน ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง น้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง สู่น้ำตกทีลอซู และดูทะเลหมอก
(พักแค้มป์ทีลอซู1 คืน พักรีสอร์ท 1 คืน)
9-10 2,400 2,800 3,700
7-8 2,500 3,100 4,400
5-6 2,800 3,600 5,400
2 3 คืน 4 วัน ล่องแก่งบ้านอุ้มผางคี สู่น้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง น้ำตกทีลอซู และ ดูทะเลหมอก
(พักภูดอยรีสอร์ท 2 คืน พักแค้มทีลอซู 1 คืน)
9-10 3,700 4,200 5,300
7-8 3,900 4,500 5,900
5-6 4,200 5,000 7,000
3 3 คืน 4 วัน ล่องแก่งบ้านแม่กลองคี น้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง สู่น้ำตกทีลอซู และดูทะเลหมอก
(พักภูดอยรีสอร์ท 2 ตืน พักแค้มป์ทีลอซู 1 คืน )
9-10 3,800 4,300 5,400
7-8 4,400 4,900 6,200
5-6 5,000 5,800 7,800
4 2คืน 3วัน เดินป่าชมน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร และทัศนศึกษาวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงบ้านเปิ่งเคลิ่งชายแดนไทย - พม่า
(
พักแค้มป์ ปี๊ตุ๊โกร 1 คืน พักบ้านเปิ่งเคลิ่ง 1 คืน)
9-10 2,400 2,900 3,800
7-8 2,600 3,200 4,500
5-6 3,000 3,900 5,600
 

 

โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยวแหล่งใหม่
ของอำเภอ อุ้มผาง 

ลำดับ โปรแกรมทัวร์ คน นำรถมาเอง
(บาท
/ คน)
รับทีแม่สอด
(บาท
/ คัน)
รับที่กรุงเทพฯ รถตู้ VIP
(บาท/คน)
1 2คืน 3วัน ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ชมน้ำตกตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง น้ำตกทีลอซู และเดินทางไปสัมผัสชีวิตชาวบ้านเลตองคุ
(พักภูดอยรีสอร์ท 1 คืนพักบ้านเปิ่งเคลิ้ง 1 คืน)
9-10 3,500 3,900 4,900
7-8 3,900 4,500 6,400
5-6 4,200 5,000 7,600
3-4 4,600 - -
2 5,000 - -
2 2 คืน 3 วัน ชมน้ำตกลีซอ-บ่อน้ำร้อน-เดินป่า
(พักภูดอยรีสอร์ท 1 คืน พักแค้มป์ไซท์หมู่บ้านแม่ละมุ้งคี 1คืน)
9-10 2,200 2,700 3,600
7-8 2,500 3,100 4,300
5-6 2,800 3,600 5,000
3-4 3,000 4,300 7,000
2 3,500 - -
3 2 คืน 3 วัน ชมน้ำตกลีซอ-บ่อน้ำร้อน-เดินป่าล่องแก่งน้ำแม่กลอง ชมน้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง บ่อน้ำร้อน สู่น้ำตกทีลอซู ชมทะเลหมอก
(พักภูดอยรีสอร์ท 1 คืน พักแค้มป์ไซท์หมู่บ้านแม่ละมุ้งคี 1คืน )
9-10 3,500 4,000 4,900
7-8 4,000 4,600 5,800
5-6 4,500 5,300 7,000
3-4 5,500 6,800 9,800
2 6,000 - -

     

โปรแกรมทัวร์ อำเภออุ้มผาง เดินทางโดย เครื่องบิน กรุงเทพฯ แม่สอด และ แม่สอด - กรุงเทพฯ
2 คืน 3 วัน (ฤดูหนาว)

ลำดับ โปรแกรมทัวร์ รับที่อุ้มผาง(บาท/คน)  รับทีแม่สอด
(บาท
/ คัน)
รับกรุงเทพฯ
(บาท
/ คัน)
จำนวนคน
1
2 คืน 3 วัน ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ชนน้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง น้ำตกทีลอซู และชมทะเลหมอก
(พักภูดอยรีสอร์ท 2 คืน)
2,500 3,200 4,000 9-10
2,600 3,300 4,500 7-8
2,900 4,100 5,500 5-6
3,400 4,200 - 3-4
4,200 6,200 - 2
2 2 คืน 3วัน พาลูกมาจับสายรุ้งที่อุ้มผาง ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ชมน้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง สู่น้ำตกทีลอซูและชมทะเลหมอก
(พักภูดอยแค้มป์ไซท์ 1 คืน และ พักภูดอยรีสอร์ท 1 คืน หรือ พักภูดอยรีสอร์ท 2 คืน)
2,200 2,700 3,600 9-10
2,400 3,000 4,300 7-8
2,700 3,600 5,300 5-6
3,500 5,200 - 3-4
4,200 6,100 - 2

     

ภูดอยแค้มป์ไซท์ & รีสอร์ท อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ภูดอยแค้มป์ไซท์ & รีสอร์ท
ขอสนับสนุน คนไทยท่องเที่ยวเมืองไทยไปอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 23-1239

ภูดอยแค้มป์ไซท์&รีสอร์ท เป็นสถานที่พัก 2 รูปแบบดังนี้

         1.  ภูดอยแค้มป์ไซท์ สถานที่พักแบบทำธรรมชาติ เน้นการพักค้างคืนแบบนอนเต็นท์ มีสถานที่จอดรถ ห้องน้ำ-ห้องส้วม มีน้ำอุ่นให้อาบ สะอาด สะดวก ปลอดภัย พร้อมร้านอาหาร อยู่ติดกับลำห้วยอุ้มผาง ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 1 กิโลเมตร สามารถพักผ่อน ตกปลา ลงเล่นน้ำในลำห้วยได้ และวิ่งออกกำลังกาย หรือปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตชาวอำเภออุ้มผางได้ตามต้องการ ยามค่ำคืนสามารถเล่นแค้มป์ไฟร้องเพลงได้ตามอัธยาศัย และ มีบริเวณให้เช่ากางเต็นท์ ในราคากันเองและสามารถรับสัญญาณโทรศัพท์มือถือได้ทั้ง 3ระบบคือ AIS DTACและTrue Move

         2. ภูดอยรีสอร์ท เป็นที่พักแบบธรรมชาติ พักค้างคืนแบบห้องพัก บ้านเป็นหลังๆ สะดวก สบาย ปลอดภัย พร้อมร้านอาหาร มีห้องน้ำ-ห้องส้วม ในตัว ทีวี น้ำอุ่น ห้องประชุมสัมมนา คาราโอเกะ มีมุมกาแฟ และมี Internet WiFiทุกห้องพักสามารถรับสัญญาณโทรศัพท์มือถือได้ทั้ง 3 ระบบคือ AIS DTAC และ True Move และ ยินดีรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/ บัตรเดบิต Union Pay ของทุกธนาคาร

      ภูดอยแค้มป์ไซท์&รีสอร์ท มีการเตรียมพร้อม และยินดีรับใช้ ให้บริการท่องเที่ยวทุกรูปแบบในอำเภออุ้มผาง ตามที่ท่านต้องการพร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์

บริการห้องพัก

- ห้องแอร์ ราคาห้องพัก 500 - 1,200 บาท/้อง
- ห้องพัดลม ราคาห้องพัก 400 - 800 บาท/ห้อง (นอนได้ 2-6 คน)

การชำระเงินผ่านธนาคาร....นายภูมิรวิชญ์ โชติธนวัฒน์ชัย
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่สอด เลขที่บัญชี ออมทรัพย์ 573-2-40068-1


ท่องเที่ยวทัวร์ป่าอย่างคุ้มค่า ต้องปรึกษาภูดอยแค้มป์ไซท์

     
 

ต้องการหาเพื่อนร่วมเดินทางไปเที่ยวชมน้ำตกทีลอซู
คลิก
สมุดเยี่ยม

 
     
ชีวิตกับการท่องเที่ยว


ชีวิตถ้ารู้จักเพียงพอ "จะไม่มีการขาดทุน" ควรหาโอกาสให้กับชีวิตบ้าง ที่ตรากตรำ เหนื่อยล้า และต่อสู้มาตลอดชีวิตโดยหาสิ่งทดแทนที่ไม่มีสิ่งใดแอบแฝง  สิ่งนั้นคือ "ธรรมชาติ" มีสัจธรรมในตัวของมันเอง เพียงแต่เรายอมรับ และทำความเข้าใจแบบง่าย ๆ ก็จะรู้ว่าชีวิตเราก็เหมือนกับธรรมชาตินั้นเอง

    ดังนั้น โอกาสของชีวิตคือ ได้ท่องเที่ยวไปกับธรรมชาติเรียนรู้ถึงธรรมชาติทุกแขนงที่เราต้องค้นหามัน ด้วยตัวของเราเอง นั่นคือ "กำไรของชีวิต";;;;;;;;;;   More...
                                                             

 
 
     

ข่าวประชาสัมพันธ์ 


ภูดอยแคมป์ไซท์ แอนด์ รีสอร์ท ขอเสนอโปรแกรมพิเศษปลายฝนต้นหนาววันหยุดประจำปี 2557-2558

- วันที่ 5-7ธันวาคม 2557 เป็นวันพ่อ หยุดต่อเนื่องหลายวัน(เป็นวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)
- วันที่ 10 ธันวาคม 2557 วันรัฐธรรมนูญ(ตรงกับวันพุธ)
- วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ตรงกับวันพุธ

ขอเสนอโปรแกรมทัวร์ดังนี้
1. โปรแกรมทัวร์ 2 คืน 3 วัน ที่อุ้มผาง ขับรถมาเอง นอนรีสอร์ท 1 คืน นอนแคมป์ไซท์ 1คืน หรือ นอนรีสอร์ท 2 คืน
2. โปรแกรมทัวร์ 2 คืน 3 วัน รถตู้วีไอพีรับที่กรุงเทพฯ หรือ จังหัวดอื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ
3. โปรแกรมทัวร์ 2 คืน 3 วัน รถตู้วีไอพี รับที่แม่สอด หรือ เป็นรถปิคอัพ 2 แถว
4. โปรแกรมทัวร์ รับที่สนามบินอำเภอแม่สอด

ภูดอยแคมป์ไซท์&รีสอร์ทมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันหยุด ที่แคมป์ไซท์ สนุกสนานการเล่นรอบกองไฟ ฟังเพลปล่อยโคมลอยประทีป ขอพรจากเทพเจ้าเบื้องบน เพื่อเป็น สิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว พร้อมอาหารปิ้งอย่างบาบีคิวหรือร้องเพลงได้ตามอัธยาศัยท่ามกลางบรรยากาศล้อมรอบด้วยธรรมชาติ ทุ่งหญ้าและสายน้ำ แบบเป็นกันเองของภูดอยแคมป์ไซท์&รีสอร์ท

ท่านที่มีความประสงค์จะท่องเที่ยวตามเทศกาลในวันหยุด ให้รีบสั่งจองโปรแกรมทัวร์ในฤดูหนาวด่วนเพราะภูดอยแค้มป์ไซท์&รีสอร์ท รองรับนักท่องเที่ยวได้ในจำนวนจำกัด เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเอง

ท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ 3 ฤดู ยลโฉม น้ำตกทีลอซู ที่อำเภอ อุ้มผาง จ.ตาก
 

อำเภออุ้มผาง เป็นอำเภอหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่เป็นทะเลภูเขา ถ้าไปเที่ยวอำเภออุ้มผาง ก็เปรียบเสมือนไปเที่ยวเกาะ แต่ที่นี่เป็นอำเภอเกาะภูเขา ในการเดินทางก็คงจะมีขั้นตอนมากพอสมควรไม่เหมือนเราเดินทางไปเที่ยวแหล่งอื่นและเป็นอำเภอหนึ่งเดียวที่สามารถ ท่องเที่ยว ถ่ายภาพล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ชมน้ำตกทีลอซู และดูทะเลหมอก ในฤดูร้อนของทุกปีได้คือ เดือน มีนาคม เมษายน พฤษาคม ถ้าเปรียบเทียบแหล่งท่องเที่ยวในเมืองไทยที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแล้ว สถานที่อื่นคงจะไปล่องแก่งชมน้ำตก หรือชมทะเลหมอกนั้นคงจะหาได้ยากมากนี่คือความเป็นเสน่ห์ของอำเภออุ้มผางและเป็นหนึ่งเดียว ของสายน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ ของป่าต้นน้ำลำธาร

 

สำหรับนักท่องเทียวถ่ายภาพมืออาชีพ หรือมือใหม่สมัคเล่นก็ตามเชิญท่านมา เราจะพาท่านไปถ่ายภาพที่ประทับใจ มุมมองใหม่ๆ ของอำเภออุ้มผางโดยเฉพาะธรรมชาติแล้ว มีให้ถ่ายตลอดเวลา เช่น ภูเขา สายน้ำ ทะเลหมอก น้ำตก สัตว์ป่า ถ้ำ วัฒนธรรมประเพณีหรือ วิถีชีวิตของคนท้องถิ่น สำคัญอยู่ที่การเตรียมตัว เตรียมกล้องถ่ายรูป ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ ขนาดของเลนส์ต่างๆ หรือ เมมโมรี่สติก อย่าประมาทโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้ให้ท่านต้องเสียดายโอกาส ที่คิดไม่ถึง ที่กดชัดเตอร์ เพลินจนลืม . อุปกรณ์สำรองนั้นคือปัญหาใหญ่ของการถ่ายภาพที่อำเภออุ้มผาง จ ตาก

 

***การเดินทางมาเที่ยวอำเภออุ้มผาง ต้องตั้งใจมาจริงๆ แต่จะให้ คุ้มค่า ไม่ใช่ไปชม น้ำตกทีลอซูอย่างเดียว ต้องได้ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลองละดับ 1 - 2 (เด็กเล็ก-ผู้สูงวัย ล่องแก่งได้ปกติ ) ชมสอง ฝากฝั่งของลำน้ำที่มีน้ำตก และธรรมชาติที่สวย ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ถ้าไม่ไปก็ไม่รู้ก็ไม่ถึงอุ้มผางอย่างแท้จริง***
 


 

 


 

ฟรี สำหรับผู้พิชิตถนนลอยฟ้า
1,219 โค้ง ล่องแก่ง ชมน้ำตกทีลอซู

Certificate

 

บ้านภูดอย

 

บ้านภูเขา

 

บ้านภูเงิน

 

บ้านภูซาง

 

บ้านภูผา

 
    บ้านภูหิน

 

ร้านอาหารภูดอย

  ห้องประชุม

 

ล่องแก่งแม่กลองใหญ่
22 ก.ย. 50

 

เส้นทางล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง

 

ภูดอยแค้มป์ไซท์

 ..............................................................................................................

ภูดอยแค้มป์ไซท์ & รีสอร์ท ใบอนุญาติเลขที่ 23/1239 637 ม.1 บ้านภูดอย อุ้มผาง ตาก โทร.055-561049, 561580, แฟกซ์ 055-561279 โดย
คุณภูมิรวิชญ์ โชติธนวัฒน์ชัย
Copyright (2003) Phudoi.com
with TAT license 23/1239 สายด่วน: 081-8868783